• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
    KRS 0000058290

Celem PSPP jest:
1. Prowadzenie działalności naukowej w zakresi epielęgniarstwa pediatrycznego.
2. Wspóldziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków PSPP.
3. Dbanie o wysoką etykę zawodową pielęgniarek.
4. Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego.
5. Współdziałanie w organizowaniu podstaw nowoczesnego pielęgniarstwa pediatrycznego.
6. Promowanie zachowań zdrowotnych w środowisku zamieszkania i nauki dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
PSPP organizuje konferencje, szkolenia, seminaria i inne formy propagowania wiedzy fachowej. Wiele konfernecji ma cyklicznyc harakter i na stałe wpisało się w kalendarz spotkań pielęgniarek pediatrycznych. PSPP prowadzi działalnośc wydawniczą - biuletyn "Forum PSPP" ukazuje się w nakł. ok. 1.000 egz. PSPP wspóldziała w kształtowaniu programów edukacji zdrowotnej dla pielęgniarek pediatrycznych; bierze udział w egzaminach kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.