• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oświatowe
    KRS 0000058363

Misja
Powołanie i prowadzenie szkoły podstawowej, średniej lub innej placówki oświatowej. Aktywizowanie środowiska. Kształtowania postaw zaangażowania w działalność dydaktyczno -wychowawczą i kulturalną.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoły podstawowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.