• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy"
    KRS 0000058448

Misja:
Pomoc ludziom poszkodowanym przez los oraz chorym i potrzebującym pomocy.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie WTZ - osoby niepełnosprawne.
2. I Integracyjne Zawody Sportowe; przygotowanie, organizacja - udział osób z Bogatyni, Gerlitz w zawodach integracyjnych.
3. Organizowanie Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego.
4.Parner Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, temat F "Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.