• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia
    KRS 0000058676

Misja
1. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym głownie osób z dysfunkcjami narządu ruchu
2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych, opiekunów oraz wolontariuszy,
3. Popularyzowanie programu rehabilitacyjnego "Niezależne Życie" w Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku,
4. Popularyzowanie światowych osiągnięć w dziedzinie zrównywania szans społecznych osób niepełnosprawnych,
5. Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów, szkoleń z zakresu "aktywnej rehabilitacji",
6. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
7. Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorskich, terapeutycznych oraz wolontariuszy,
8. Rozbudowę centrum Sportu Integracyjnego i Aktywnej rehabilitacji w Ciechocinku,
9. Realizacja idei "Miasta bez barier w miejscowości Ciechocinek,
10. Promocja sportów wózkowych,
11. Prowadzenie prewencji przedurazowej,
12. Pozyskiwanie rzeczy stanowiących pomoc humanitarną,
13. Promocja walorów leczniczych i klimatycznych Uzdrowiska Ciechocinek,
14. Współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze.

Prowadzone działania
Programy: Program samopomocowy Centrum Niezależnego Życia i Aktywnej Rehabilitacji, w tym Prowadzenie Poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami oraz Obozy Aktywnej Rehabilitacji.
Dodatkowo promujemy :
Sport jako czynnik podmiotowości rehabilitacji,
Edukację jako element wyrównujący szanse,
Twórczość artystyczną .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.