• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa
    KRS 0000058949

Misja:
- Opieka nad terminalnie chorymi - hospicjum stacjonarne i domowe.
- Pomoc ubogim i niezaradnym życiowo - jadłodajnia.
- Pomoc bezdomnym - noclegownia.

Prowadzone działania:
- Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej - Hospicjum Miłosiernego Samarytanina - na 14 łóżek oraz Hospicjum Domowe dla 30 osób terminalnie chorych. Działające od 1 stycznia 2005 r.
- Jadłodajnia dla ubogich - działa od 2000 roku.
- Noclegownia dla bezdomnych - działa od 2000 roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.