• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
    KRS 0000058952

Naszym celem jest promowanie wiedzy na temat praw dziecka oraz ochrona tych praw w najbliższym otoczeniu dziecka.
W związku z tym prowadzimy:
- szkolenia i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- świetlicę socjoterapeutyczną ”Niezapominajka” dla dzieci i młodzieży
- organizację półkolonii letnich i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży
- schronisko dla kobiet i kobiet z dziećmi
- mediacje rodzinne i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz prawne
- organizację spotkań dzieci z rodzicami po rozwodzie.

Zbieramy fundusze na zakup kamer i aparatury rejestrującej rozmowy w przyjaznym pokoju przesłuchań dla dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.