• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra"
    KRS 0000059075

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, a w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
Organizowanie pomocy lekarskiej.
Prowadzenie poradnictwa.
Organizowanie życia towarzyskiego i upowszechnianie osiągnięć osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Ośrodka Terapii Zajęciowej.
Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Plener artystyczno-historyczny dla niepełnosprawnych intelektualnie.
Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej.
Przymierzamy się do stworzenia hostelu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.