• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie
    KRS 0000059215

Misja
Działalność skierowana jest do osób dotkniętych autyzmem oraz ich rodzin na terenie Pomorza Zachodniego:
- animowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem: zdrowie, terapia, rehabilitacja, edukacja, opieka, wychowanie, warunki socjalne, adaptacja w społeczeństwie ludzi zdrowych
- organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjno - terapeutycznych
- propagowanie tematyki autyzmu
- ruch samopomocy wśród rodzin.

Prowadzone działania
Na rzecz mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego świadczona jest pomoc:
1) Edukacyjno - rehabilitacyjno - terapeutyczna w dziennym Ośrodku Edukacyjno - Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ośrodek zajmuje się m. in. rehabilitacją, terapią, kształceniem specjalnym, realizacją obowiązku szkolnego (grupy szkolne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przysposobienia zawodowego), wspomaganiem rozwoju oraz edukacją przedszkolną, socjalizacją młodzieży z autyzmem (Klub Aktywności dla Młodzieży - 50 osób)
2) Działalność konsultacyjno - poradnicza w Punkcie Konsultacyjno - Poradniczym - wczesna diagnoza, poradnictwo, przygotowanie programów terapii, rehabilitacji i edukacji - w ramach działań wczesnej interwencji - skorzystało ok. 200 osób.
3) Przygotowania do budowy Centrum Terapii Autyzmu - w ramach którego funkcjonować będą: dzienny Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny, Hostel, Dom Grupowy dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.