• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "Motokart"
    KRS 0000059375

Misja:
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportu kartingowego, samochodowego, motocyklowego. Szkolenie młodzieży w zakresie sportów motorowych. Szkolenia zawodnicze i sędziowskie z zakresu techniki motoryzacyjnej w sportach motorowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.