• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Żyjecie - Pozwólcie Żyć Innym"
    KRS 0000059389

Prowadzone działania:
- udzielanie pomocy chorym na zanik mięśni,
- kontaktowanie chorych na zanik mięśni ze specjalistami - lekarzami w Kraju i za granicą;
- propagowanie informacji o źródłach choroby zaniku mięśni, zapobieganiu jej i leczeniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.