• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych
    KRS 0000059457

Celem fundacji jest działalność służąca aktywizacji ludzi niepełnosprawnych i ich integracji z ludźmi zdrowymi a zwłaszcza:
- promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
- aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz rehabilitacji,
- inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych.

Prowadzone działania:
- Program hipoterapia.
- Program hydroterapia.
- Program obozów rehabilitacyjnych - hipoterapeutycznych, kajakowych i konno-kajakowych w Puszczy Augustowskiej, obozów konno-wspinaczkowych w skałach jurajskich oraz rajdów tatrzańskich i bieszczadzkich itp.

Programy obejmują ludzi niepełnosprawnych, w tym głównie dzieci i młodzież z różnym typem kalectwa (po porażeniu mózgowym, z zespołem Downa, autystyczne, z dystrofią mięśniową, niewidome, głuche, z kalectwem powypadkowym, itp.).
od 2006r. realizujemy nowy projekt - "Modernizacja i rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego Fundacji Ducha". Modernizacja i rozbudowa bazy Fundacji zapewni w przyszłości dobre warunki usprawniania naszych podopiecznych i pozwoli na poszerzenie działalności o nowe formy terapii umożliwiające optymalną rehabilitację niepełnosprawnych oraz udostępnienie naszych metod pacjentom niezależnie od miejsca zamieszkania. Obecnie jesteśmy w fazie projektów architektonicznych związanych z modernizacją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.