• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu
    KRS 0000059484

Misja:
- Pomoc osobom bezdomnym i ubogim rodzinom przede wszystkim z regionu Małopolski.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych.
- Aktywizacja zawodowa i społeczna.

Prowadzone działania:
- prowadzenie Wspólnot Emaus w Nowym Sączu i Krakowie -aktywizacja zawodowa i społeczna- w programie bierze udział 30 osób
- prowadzenie Centrum Zakwaterowania dla Bezdomnych Mężczyzn w Nowym Sączu (schronisko) - 35 miejsc (dodatkowo w okresie zimowym 15 miejsc interwencyjnie)
- oraz stołówki dla ubogich
- organizowanie kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin patologicznych
- prowadzenie banku żywności (pozyskiwanie i rozdawnictwo darów)
- prowadzenie zbiórki publicznej polegającej na zbieraniu, naprawie i sprzedaży używanych przedmiotów przez Wspólnoty Emaus.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.