• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
    KRS 0000059570

Misja:
Upowszechnianie w życiu mieszkańców miasta trzeźwości, jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia moralnej i zdrowotnej pomyślności społeczeństwa, krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz rozwiązywania problemów związanych z piciem alkoholu i innych środków zmieniających nastrój, a ponadto łagodzenie społecznych skutków ich nadużywania.

Prowadzone działania:
Pomoc w osiągnięciu i utrzymywaniu trzeźwości osobom uzależnionym i ich otoczeniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.