• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża
    KRS 0000059803

Misja
Niesienie według wskazań Ewangelii pomocy ludziom chorym oraz ludziom, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, społecznej.

Prowadzone działania
Działalność Hospicjum prowadzona jest w ramach Poradni Lekarskiej oraz punktu kompleksowej pomocy charytatywno-socjalnej (opieka medyczna, pielęgniarska, socjalna i prawna).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.