• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"
    KRS 0000059983

Misja
Promowanie idei szeroko pojętej integracji osób niepełnosprawnych w szczególności upośledzonych umysłowo.
Dążymy do bycia solidnym partnerem samorządu w świadczeniu usług w zakresie pomocy społecznej.
Działamy na rzecz poszukiwania systemowych, modelowych rozwiązań zapobiegania i wychodzenia z bezdomności wszystkich osób słabszych, zagubionych, a w szczególności sierot.
Torujemy w mediach drogę do poszukiwania skutecznych sposobów przełamywania izolacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Prowadzone działania
Wybudowaliśmy Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Uruchomiliśmy pierwsze w Polsce mieszkanie integracyjno-chronione dla bezdomnych sierot upośledzonych umysłowo. Opracowaliśmy autorski "Program Zapobiegania i Wychodzenia z Bezdomności Sierot Naturalnych i Społecznych Absolwentów SOSu, Domu Dziecka w Głogowie". Prowadzimy bezpłatny punkt konsultacyjny pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, socjalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.