• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
    KRS 0000059985

Misja
Udzielanie pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo i z dysfunkcją narządów ruchu oraz ich opiekunom.

Prowadzone działania
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i rodziców. Prowadzenie terapii psychologicznej i logopedycznej, rehabilitacji ruchowej i terapii zajęciowej. Udzielanie pomocy finansowej rodzinom potrzebującym. Prowadzenie "szkoły w przyrodzie" dla dzieci upośledzonych umysłowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.