• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Rokor 1"
    KRS 0000060003

Misja:
- działalność dobroczynna
- pomoc dzieciom i młodzieży w pełnym zakresie potrzeb
- wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży w sferze edukacji, kultury, ekologii, turystyki, sportu.

Prowadzone działania:
- działalność ekologiczna - szkoły i przedszkola
- pomoc materialna
-wspieranie prowadzenie stron internetowych o tematyce ekologii, wartościowej informacji i publicystyki z zakresu naszej działalności statutowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.