• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Gdyni
    KRS 0000060055

Prowadzone działania
- Oddziaływanie na rozwój kultury, placówek kulturalnych oraz społecznego ruchu artystycznego poprzez Koło Plastyków (wystawy, warsztaty, wykłady),
- badanie i popularyzowanie dziejów Gdyni poprzez prelekcje, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach akcji "ocalić od zapomnienia",
- podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków (sekcja ochrony zabytków),
- popularyzowanie wśród ogółu społeczeństwa dorobku naukowego, kulturalnego, gospodarczego miasta ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej poprzez wydawanie "Rocznikga Gdyńskiego",
- współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi, naukowymi, gospodarczymi na rzecz rozwoju miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.