• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy Laguna przy Zespole Szkół nr 24 w Toruniu
    KRS 0000060070

- Rozwijanie, popularyzacja sportu, a w szczególności pływania w płetwach wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia, profilaktyka uzależnień;
- upowszechnianie kultury fizycznej;
- organizacja imprez sportowych;
- organizacja szkolenia i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.