• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie JESTEM!
    KRS 0000060362

Powstaliśmy po to, aby móc systematycznie, konstruktywnie i w sposób zorganizowany walczyć z narkomanią.
Naszym celem jest dążenie do ograniczenia tego zjawiska. Pomagamy osobom, których problem uzależnienia dotyczy bezpośrednio oraz ich rodzinom. W swojej pracy staramy się rozpowszechniać wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji odurzających, mechanizmów uzależnień, sposobów radzenia sobie z tym problemem. Chcemy docierać także do wszystkich, którzy mogą realizować profilaktykę narkomanii we własnych środowiskach: w szkołach, klubach, zakładach pracy, instytucjach publicznych oraz szeroko pojętych środowiskach lokalnych.

Nasze cele realizujemy głównie poprzez wieloczynnikową terapię osób używających narkotyków, terapię rodzinną, psychoedukację, szkolenia, wydawnictwo materiałów edukacyjno-profilaktycznych, imprezy okolicznościowe. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczne i staramy się dostosowywać nasze działania do zmieniającej się sytuacji zewnętrznej.
Naszym ideałem jest trzeźwe społeczeństwo, w którym substancje odurzające są zbędne.

Prowadzone działania
1. Młodzieżowy Klub Abstynenta - 34 godziny tygodniowo (grupy terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, terapia indywidualna, terapia rodzinna, konsultacje i poradnictwo).
Adresaci: młodzież w początkowym etapie uzależnienia od narkotyków lub zagrożona uzależnieniem (wiek 13 - 20 lat), rodzice i opiekunowie młodzieży, osoby poszukujące wiedzy i pomocy z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, głównie dla nauczycieli, policji, kuratorów.
3. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej.
4. Szkolenia rady pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.
Zasięg: Wrocław i okolice (do 50 km).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.