• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski
    KRS 0000060750

Misja
Celem jest społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji niewidomych oraz reprezentowanie ich wobec organów Państwa, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych.
2. Organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych oraz sportu, turystyki i rekreacji.
3. Prowadzenie szkoleń dla osób pracujących z niewidomymi oraz na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów niewidomych.
4. Prowadzenie działalności propagandowej poprzez media i własne publikacje.
5. Prowadzone programy: Grant Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wlności, PARTNER, program "Młodzież", FIO.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.