• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi
    KRS 0000060843

Misja
Organizowanie różnych form samopomocy dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, popularyzacja wiedzy i upowszechnianie wagi problemów, wymiana informacji i doświadczeń, współpraca z ośrodkami działającymi na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych /leczenia i rehabilitacji/.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzecz rodzin, opiekunów oraz samych chorych na chorobę Alzheimera, prowadząc edukację członków rodzin, osób zinteresowanych w zakresie opieki i rehabilitacji osób chorych współpracując z psychologami, lekarzami w zakresie: leczenia, poprawy funkcjonowania tych osób w rodzinie i społeczeństwie.
Organizujemy spotkania rodzin z władzami miasta i specjalistami z zakresu gerontologii, neurologii i psychiatrii, w czasie których rozmawiamy o problemach osób chorych oraz ich bliskich sprawujących bezposrednią opiekę.
Prowadzimy również w każdy pierwszy czwrtek miesiaca grupę wsparcia dla rodzin i opiekunow, a także spotkania okolicznościowe, wycieczki. Stowarzyszenie działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu Filii Nr 1.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.