• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego
    KRS 0000060952

Misja:
Organizowanie i prowadzenie społecznych ognisk artystycznych. Organizowanie koncertów, konkursów, sympozjów, konferencji, obozów artystycznych. Prowadzenie działalności publicystycznej w dziedzinie muzyki.

Prowadzone działania:
Wydanie biografii Emila Młynarskiego. Prowadzenie stałych ognisk artystycznych, głównie muzycznych oraz Wszechnicy Muzycznej dla nauczycieli. Umożliwienie przystąpienia do egzaminu eksternistycznego w szkole muzycznej, przygotowania do egzaminów wstępnych na studia. Organizowanie Festiwalu Muzycznego oraz tzw. spotkań z muzyką dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, kultury, itp. Wydanie biografii Jerzego Larlewicza - muzyka, pedagoga. Bieżące informacje dla prasy, radia o koncertach i programach Towarzystwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.