• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy"
    KRS 0000061148

Misja
- Pielęgnowanie polskiego folkloru;
- upowszechnianie polskiej tradycji ludowej;
- organizacja koncertów;
- rozwijanie zainteresowań;
- wyzwalanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
- Organizacja zajęć tanecznych i muzycznych;
- konsultacje z wybitnymi specjalistami z dziedziny muzyki i tańca;
- udział w koncertach, przeglądach i konkursach folklorystycznych;
- zbieranie materiałów dotyczących polskiego folkloru;
- wydawanie materiałów reklamowych Zespołu (płyta CD, kaseta video, strona internetowa, foldery itp.);
- renowacja strojów ludowych;
- reprezentowanie Polski na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.