• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Olsztyńskie Towarzystwo "Amazonki"
    KRS 0000061150

Misja:
Pomoc osobom dotkniętym rakiem piersi oraz działalność na rzecz wczesnego wykrywania raka.
Organizowanie prelekcji oraz wydawania broszur, plakatów oraz materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych.
Organizowanie imprez turystycznych i sportowo-integracyjnych.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Działania "Ochotniczek - wolontariuszek" - Odwiedzanie osób dotkniętych rakiem piersi na oddziałach chirurgii onkologicznej w celu wsparcia psychicznego.
Rehabilitacja psychofizyczna osób po leczeniu raka piersi prowadzona w 5 punktach na terenie miasta Olsztyna.
Wydawanie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych. Program "Różowa wstążka" z Urzędu Miasta Olsztyn dotyczący uświadamiania młodzieży szkół średnich o potrzebie samobadania piersi, badaniach profilaktycznych i możliwości wyleczenia choroby nowotworowej. Uczniowie otrzymują materiały informacyjne.
Prosimy o wpłaty 1%, które przeznaczymy na cele statutowe!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.