• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Betlehem Dom Chleba"
    KRS 0000061302

Celami organizacji są: prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla graniczenia przyczyn i skutków w szczególności takich patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkomania i nikotynizm; upowszechnienie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych i otwartego na potrzeby innych ludzi; udzielania w ramach posiadania środków pomocy: pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom niemającym warunków wychowania dzieci oraz ludziom wymagającym szczególnej opieki.

Prowadzone działania
Pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych (ofiarom przemocy w rodzinie).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.