• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej
    KRS 0000061448

Misja
Działania na rzecz ludzi z kresów wschodnich.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie zajmuje się głównie pomocą finansową i rzeczową w reaktywowaniu działalności kościoła rzymsko - katolickiego w Dolinie, Kałuszu i Bolechowie na Ukrainie.
Organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży z Kałusza, Doliny i Bolechowa oraz utrzymuje więzi z rodzinami z Kresów Wschodnich, podtrzymuje tym samym tradycje Narodowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.