• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
    KRS 0000061527

Od początku istnienia nasze działania mają charakter wychowawczy, opiekuńczy i edukacyjny wśród dzieci i młodzieży. Bierzemy także udział w projektach europejskich. Celem głównym naszego oddziaływania jest wychowywać młodzież na dobrych chrześcijan i rzetelnych obywateli. Szczególną troską ogarniamy młodzież ubogą i zaniedbaną moralnie oraz społecznie. Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Środowiskową i klub dla młodzieży w Szczecinie, klub (Oratorium) dla dzieci i młodzieży w Bydgoszczy-Fordonie, Rumi, Czaplinku, Aleksandrowie Kujawskim. W Poznaniu Stowarzyszenie wspiera pracę wychowawców Domu Młodzieży.

Prowadzone działania:
1. Świetlica środowiskowa w Szczecinie-Wielgowie.
2. Oratorium "Dominiczek" w Bydogszczy-Fordonie.
3. Oratorium w Rumi.
4. Wspieranie działalności ośrodka wychowawczego w Trzcińcu.
5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą (organizacja czasu wolnego) w Nowogródku Pomorskim.
6. Projekty realizowane w ramach Europejskiego Programu Młodzież: Akcja 1.
7. Organizacja obozu turystyczno-sportowego dla dzieci i młodzieży z Kawnic.
8. Projekt: "Włączanie w działanie - Rozwój Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego" - realizowany w ramach FIO 2006.
9. Projekt: "Łączymy Pokolenia".
10. Oratorium w Czaplinku.
11. Współpraca z Domem Młodzieży w Poznaniu.
12. Biuletyn KONTAKT, Biuletyn CZAS ŁASKI.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.