• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw "Świerkle"
    KRS 0000061591

Misja
Działania na rzecz rozwoju sportu, kultury i rekreacji, popieranie przedsięwzięć i instytucji służącym propagowaniu dziedzictwa kulturowego, uwzględniającego warunki regionalne. Założenie parku rekreacji, ośrodka sportowego i placu zabaw dla dzieci, działanie na rzecz ekologii, działania informacyjne i wydawnicze na rzecz środowiska, inicjatywy kulturalne i rekreacyjne - festyny, konkursy, działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Prowadzone działania
Zakończenie budowy boiska do piłki nożnej (główny realizator gmina Dobrzeń Wielki). Doprowadzenie drużyny do poziomu rozgrywek ligowych (sport zrzeszony).
Dalsze promowanie wioski (wydanie kroniki miejscowości).
Zainicjowanie działania na rzecz lokalnej wspólnoty w kręgach młodzieżowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.