• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem"
    KRS 0000061644

Naszym celem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub zagrożonej niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.

Prowadzone działania:
- Centrum Terapii "Jesteśmy razem" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
- Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- Wielospecjalistyczna terapia dzieci i młodzieży, a także ich rodzin,
- Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem - wspieranie ich rozwoju, zajęcia terapeutyczne,
- Aktywizacja zawodowa młodzieży niepełnosprawnej (projekty POKL),
- Obozy rehabilitacyjno-rekreacyjne (zimowy i letni),
- Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu "Złota nutka".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.