• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
    KRS 0000061868

Głównym celem powstania Stowarzyszenia była potrzeba skupienia dzieci i ich rodzin w organizacji, która razem - wspólnie ma przezwyciężać codzienne trudności związane z niepełnosprawnością dziecka. Stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach rehabilitacyjnych, integracyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych. Realizowane zadania mają na miarę możliwości zapewnić wszystko to co może spowodować poprawę ich stanu zdrowia oraz dostarczyć uśmiech i radość.

Jesteśmy organizacją w pełni społeczną, prac i działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy rodziców -opiekunów dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia
Stowarzyszenia oraz osób wspomagających naszą pracę na zasadzie wolontariatu.

Głównym statutowym celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie: rehabilitacji, opieki, adaptacji społecznej, kultury i sportu.

Naszym podopiecznym zapewniamy zajęcia rehabilitacyjne: grupowe i indywidualne. Rehabilitacja grupowa: w ramach tych rehabilitacji odbywają się zajęcia rehabilitacyjne:
1. rehabilitacja ruchowa,
2. zajęcia plastyczne,
3. zajęcia teatralne,
4. rehabilitacja metoda W. Sherborne.
Zajęcia odbywające się 1 raz tygodniu - w każdy wtorek w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Szamotułach.
zajęcia wodne - odbywają się w każdy wtorek, środę i piątek na pływalni krytej SZOSiR.
Wszystkie powyższe zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę rehabilitantów -zajęcia są bezpłatnie.
Poza zajęciami rehabilitacyjnymi grupowymi prowadzone są rehabilitacje indywidualne w domach dzieci.
Oprócz powyższych zajęć rehabilitacyjnych organizujemy imprezy integracyjno-rozrywkowo-rehabilitacyjne takie jak: balik karnawałowy, zajączek, dzień dziecka, pożegnanie lata, Andrzejki, wigilia, mikołaj.
Co roku uczestniczymy w letnim 2-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym jak również w miarę możliwości organizujemy kolonię letnią wraz z wolontariuszami oraz wycieczki do różnych zakątków naszego kraju.
Podopieczni uczestniczą w comiesięcznych uroczystościach "urodzinkowych" a rodzice w zebraniach Stowarzyszenia, które odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
Od roku 2002 Stowarzyszenie jest współorganizatorem Powiatowych Igrzysk dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które odbywają się corocznie w miesiącu maju.
Od roku 2005 w miesiącu czerwcu corocznie organizujemy Festiwal Artystyczny "Nasz świat".
W 2003 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy i na razie jedyny turnus rehabilitacyjno-integracyjny "Kolega mój przyjaciel" (uczestnikami turnusu były dzieci niepełnosprawne, rodzice, wolontariusze, rehabilitanci).
W swoich działaniach nie pozostajemy bezczynni mając na względzie pełną realizację statutowych celów Stowarzyszenia. Dlatego corocznie od roku 2000 przeprowadzamy zbiórkę publiczną "cegiełka na cele rehabilitacyjne".
Wszystkie powyższe działania możliwe są dzięki dotacjom wojewódzkim, powiatowym i gminnym, Fundacjom, sponsorom, osobom prywatnym, darczyńcom 1%, zbiórki publicznej" cegiełka", wolontariuszom, rehabilitantom oraz tym wszystkim, którzy wspierają nas finansowo, rzeczowo, doradczo.
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z naszej oferty może skorzystać każdy z terenu powiatu szamotulskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.