• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów"
    KRS 0000061908

Misja
Propagowanie nowych zjawisk w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem literatury.
Wspieranie twórczości młodych artystów.
Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu działań artystycznych i kulturowych.
Szeroko pojęta promocja wizerunku miasta Brzeg i jego środowiska twórczego w kraju i za granicą.
Działania na rzecz integracji różnych środowisk artystycznych.

Prowadzone działania
Coroczne Konferencje Literackie połączone z konkursem literackim, obejmujące spotkania autorskie, wernisaże, koncerty, spektakle teatralne, pokrewne formy wyrazu artystycznego. Działania te adresowane do środowiska artystycznego całego kraju i społeczności regionu brzeskiego.
Edycje książkowe z zakresu literatury - dystrybucja w kraju i za granicą.
Współorganizacja warsztatów translacyjnych polsko-niemieckich (w planie: polsko-ukraińskich.
Organizacja spotkań literackich młodych twórców oraz Wieczory Literackie Stowarzyszenia.
We wszystkich wymienionych działaniach udział bierze społeczność lokalna, gość z innych regionów oraz środowiska artystyczne całego kraju

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.