• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym "Subsidium" w Zgorzelcu
    KRS 0000062019

Prowadzone działania
Poradnictwo: lekarskie, pielęgniarskie i socjalne. Terapia grupowa i indywidualna. Testy. Wymiana igieł i strzykawek. Informacja i edukacja. Program metadonowy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.