• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego
    KRS 0000062353

Misja
Stowarzyszenie prowadzi pomoc dla niepełnosprawnych ruchowo jak i umysłowo, dom środowiskowy oraz grupę wsparcia dla chorych (psycholog, psychiatra).

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, zajmuje się rehabilitacją dzieci. Organizuje szkolenia języka migowego, wykłady lekarzy po wsiach w celu upowszechnienia wiedzy medycznej, zawody sportowe i wspólne wyjazdy niepełnosprawnych np ostatnio do Kołobrzegu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.