• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle
    KRS 0000062394

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie Przychodni Rejonowej w Wiśle. NZOZ ”Dziechcinka”, którego organem założycielskim jest stowarzyszenie powstał w celu podnoszenia świadczonych przez niego usług medycznych i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.