• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
    KRS 0000062411

Organizacja działa na terenie woj. warmińsko-mazurskiego poprzez zespoły dziecięce, młodzieżowe, chóry i orkiestry zrzeszone w PZCHiO. Jest organizacją społecznego ruchu muzycznego, która upowszechniając piękno i wartości moralne płynące z muzyki, wnosi swój wkład do kultury narodowej i ogólnoludzkiej. Jest spadkobiercą chlubnych tradycji i dorobku towarzystw muzycznych minionych pokoleń, przyczynia się do wzbogacenia skarbnicy kultury oraz przybliżenia idei pokoju.

Główne cele zadań to między innymi:
- prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju,
- popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą,
- umuzykalnianie dzieci i młodzieży szkolnej,
- promowanie młodych muzyków,
- umacnianie jedności Polaków i Polonii w kultywowaniu tradycji kultury polskiej,
- kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków,
- działanie na rzecz integracji europejskiej.

Prowadzone działania:
Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego, inicjowanie i koordynowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem zespołów, nie tylko dla swoich członków. Działalność skierowana do szerokiej rzeszy odbiorców ceniących muzykę. Wzbogacanie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.