• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "Start"
    KRS 0000062623

Nasze działania:
- organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych osób niepełnosprawnych
- organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych
- organizowanie obozów, zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjno-sportowych oraz wypoczynku po pracy dla osób niepełnosprawnych we własnym zakresie i na zlecenie
- udział w rozgrywkach sportowych osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
- prowadzenie działalności szkoleniowej, informatycznej i rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży szkół i ośrodków specjalnych


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.