• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
    KRS 0000062626

Misja
Wspomaganie kompleksowej opieki nad chorymi z chorobami serca i układu krążenia, prowadzenie akcji informacyjno-propagandowej mającej na celu profilaktykę choroby wieńcowej.

Prowadzone działania
Działania na rzecz zachowania i ochrony zdrowia, udzielanie pomocy, w tym finansowej i rzeczowej, chorym i osobom z nimi związanymi oraz instytucjom i podmiotom zajmującym się chorobami, w szczególności serca i naczyń, działalność szkoleniowa, wymiana doświadczeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.