• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole
    KRS 0000062676

Misja
Szeroko rozumiana pomoc szkołom i uczniom, w miarę pozyskiwanych możliwości.

Prowadzone działania
- dożywianie uczniów;
- książki do bibliotek szkolnych;
- pomoce do dydaktyki;
- różne inne formy pomocy szkołom i uczniom

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.