• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności
    KRS 0000062880

Misja:
Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz innych dóbr materialnych.
Pomoc rodzinom najuboższym, bezdomnym, bezrobotnym

Prowadzone działania:
Nieodpłatne pozyskiwanie żywności jej magazynowanie oraz dystrybucja.
Żywność pozyskiwana jest poprzez współprace z producentami oraz dystrybutorami żywności, organizację i uczestnictwo w różnego rodzaju zbiórkach żywności, uczestnictwo w programach pomocowych Unii Europejskiej.
Organizacja nasza działa na rzecz najubozszej części społeczeństwa poprzez organizacje, instytucje oraz placówki państwowe i samorządowe działajace na rzecz najuboższych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.