• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szpital Wspólnym Dobrem" w Więcborku
    KRS 0000063017

Misja
Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług i unowocześnienie sprzętu i aparatury medycznej dla dobra pacjentów szpitala w Więcborku.

Prowadzone działania
Aktualnie prowadzimy zbiórkę funduszy na zakup:
- kolonoskopu
- gastroskopu
- łóżka porodowego
Odbiorcą i użytkownikiem sprzętu jest powiatowy NZOZ w Więcborku obejmujący swoją opieką ok. 43 tys. mieszkańców powiatu sępoleńskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.