• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy W.T.Z.
    KRS 0000063084

Celem Stowarzyszenia jest dbałość i niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rozwoju psycho-ruchowego i rehabilitacji, organizowanie różnych rehabilitacji i wypoczynku, pomoc i pośrednictwo prawne dotyczące różnej problematyki, rozwiązywanie problemów życiowych, upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki i celów statutowych oraz przepisów prawnych niezbędnych do pracy Stowarzyszenia, rozwój i wspomaganie działalności poprzez pozyskiwanie środków finansowych i gromadzenie funduszy na jego rzecz.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.