• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dziedzictwo" Świętego Jana Sarkandra
    KRS 0000063101

Misja
Szerzenie oświaty, wiary, kultury na gruncie katolickim. Prowadzenie działalności charytatywnej i gospodarczej.

Prowadzone działania
Wydawanie miesięcznika "Dziedzictwo". Zorganizowanie księgarni w Cieszynie i w Bielsku Białej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.