• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku
    KRS 0000063162

Misja
Prowadzenie bezpłatnej małej wiejskiej szkoły podstawowej z oddzialami O-III, prowadzenie zajęć integracyjnych w grupach dla dzieci od 3 do 5 roku życia, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców, z których ewentualny dochód przeznaczany jest na prowadzenie szkoły. Marzeniem Zarządu Stowarzyszenia jest poszerzenie działalności o spotkania inegracyjno-edukacyjne dla dorosłych mieszkańców wsi, póki co zbieramy środki i siły na remont dachu szkoły, bo po adaptacji strychu utworzy się tam lokal, który mógłby być przeznaczony na ten cel.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.