• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Lipska
    KRS 0000063296

Misja
Głównym celem w myśl Statutu było "... wszechstronne rozwijanie kultury i gospodarki gminy i zapewnienie jej poczesnego miejsca w województwie i kraju".

Prowadzone działania
W roku 1999 głównymi zadaniami, jakimi zajmowało się Towarzystwo Przyjaciół Lipska były:
- uroczystości beatyfikacji naszej rodaczki Marianny Biernackiej;
- wyjazd do Teolina - Grodna (Białoruś) na miejsca straceń 50 mieszkańców Lipska (Naumowicze) - pielgrzymka 3 autokarami;
- obchody świąt i rocznic państwowych - 11 listopada, 3 maja;
- organizacja konkursu na "Najładniejszy ogródek, posesję i balkon";
- wspólnie z MGOK organizacja "Dni Lipska";
- współpraca z zespołem regionalnym "Lipsk", który rozsławia naszą miejscowość w całym kraju oraz chór szkolny laureat wielu nagród i "Srebrnego Kamertonu";
- wydawanie wspólnie z MGOK czasopisma "Echo Lipska" - miesięcznik.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.