• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie
    KRS 0000063509

Prowadzone działania
Działalność charytatywna oraz pomoc społeczna dla osób przewlekle chorych, samotnych. Ze względu na sprawy sądowe ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia działalność jest zawieszona. W niedługim czasie działalność zostanie wznowiona. Towarzystwo ma na celu działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym charytatywnej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w szczególności starcom obojga płci lub osobom niezdolnym do pracy zarobkowej oraz dzieciom, w tym również na rzecz członków Towarzystwa i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.