• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie
    KRS 0000063545

Misja
Skupienie i wsparcie osób chorych na SM.
Konsolidowanie środowiska chorych na SM.
Likwidacja barier społeczno-psychologicznych ze strony osób pełnosprawnych.

Prowadzone działania
Rehabilitacja ruchowa osób chorych na SM.
Organizacja wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne do sanatoriów.
Pomoc osobom obłożnie chorym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.