• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Federacja Polskich Banków Żywności
    KRS 0000063599

Celem Federacji jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz niedożywieniu w Polsce poprzez działalność własną oraz wspierania członków Federacji - Banków Żywności.

Banki żywności realizują swoją misję poprzez:

- wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,
- pozyskiwanie żywności o krótkich terminach przydatności do spożycia
- gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna dystrybucja,
- promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnotrawieniu.

Federacja udziela pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej sfederowanym w niej Bankom Żywności. Propaguje misję i etykę działania Banków Żywności za pomocą własnych publikacji. Organizuje profesjonalne przygotowanie personelu Banków, w tym szkolenie w zakresie bezpłatnego pozyskiwania żywności, jej magazynowania, transportu oraz racjonalnego rozdziału. Doradza, opracowuje ekspertyzy finansowo-prawne.

Aktualnie Federacja stawia sobie następujące zadania: uczestniczenie w ruchu na rzecz pobudzania wrażliwości społecznej oraz budowanie więzi solidarności z ludźmi pokrzywdzonymi przez los, będącymi w potrzebie; rozwijanie szczególnie skutecznej pomocy dla organizacji i placówek, których podopiecznymi są dzieci chore, niepełnosprawne oraz z najuboższych rodzin; tworzenie warunków do kooperacji z producentami i dystrybutorami żywności na bazie argumentacji ekonomicznej a nie tylko filantropijnej.

Banki żywności corocznie organizują i biorą udział w społecznych akcjach o charakterze filantropijnym, tj.: zbiorki żywności w supermarketach i sklepach, uczestnictwo w akcji "Dzielimy się tym co mamy", z której za wycieczki organizowane dla wiejskich dzieci banki żywności uzyskały setki ton ziemiopłodów; zbiórki żywności w szkołach połączone z akcją edukacyjną na rzecz pomocy ubogim.

Banki Żywności są aktualnie głównym partnerem społecznym Agencji Rynku Rolnego w realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD). W 2005 roku do magazynów Banków Żywności trafiło już ponad 40 tys. ton mleka, ryżu, mąki, makaronu i serów w ramach tego Programu. Banki Żywności pracowały nad jego wdrożeniem w Polsce, jeszcze na długo zanim staliśmy się członkiem UE.

Ponadto od 2 lat Banki Żywności współpracują z firmą Danone w ramach Programu Podziel się Posiłkiem. Zorganizowaliśmy dwukrotnie zbiórkę żywności Podziel się posiłkiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.