• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik"
    KRS 0000063664

Misja
Ze statutu: "(...) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik" (...) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie chorych dzieci w dążeniu do prawidłowego leczenia, propagowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie alergii, immunologii i pediatrii oraz upowszechnianie wiedzy z tego zakresu."

Prowadzone działania
-"Szkoła dla Alergików" - we współpracy z lekarzami z Oddziału Interny Dziecięcej i Alergologii oraz Poradni Alergologicznej, Poradni Zaburzeń Odporności: skierowane dla dzieci chorych i ich rodziców, pogadanki oraz ćwiczenia praktyczne, zapisy: (0-42)716 30 02 wew. 377, wstęp wolny;
-koncert dla dzieci z mukowiscydozą: zbiórka pieniędzy na zakup niezbędnych leków oraz sprzętu medycznego, wolontariusze, lekarze i pielęgniarki Centrum Alergologii Dziecięcej w Zgierzu;
-kursy dla lekarzy: alergoldzy i pulmonolodzy (wykłady, ćwiczenia praktyczne).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.