• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
    KRS 0000063749

Misja:

Służenie ludziom starszym w regionie południowej Warszawy i zza wschodniej granicy - Polakom.
MUTW realizuje program edukacyjny poprzez wykłady i seminaria z zakresu nauk medycznych i humanistycznych w 2 semestrach:
- I semestr - jesienno-zimowy, od października do lutego,
- II semestr - zimowo-wiosenny - od marca do czerwca.
Przerwa semestralna - I połowa marca.
Przerwa wakacyjna: lipiec - wrzesień.
Inauguracja w każdy trzeci poniedziałek października. Godz. 15.00 - 16.45 - zapisy, godz. 17.00 - inauguracja.
Poza planowanym programem są organizowane sekcje: malarska, historyczna, historii sztuki, językowe, kosmetyczna, obsługi komputera. Ten rodzaj zajęć uwarunkowany jest zainteresowaniem słuchaczy.

Prowadzone działania:

W sierpniu każdego roku MUTW organizuje w Drohiczynie 14-to dniowy tzw. "Letni Uniwersytet" dla słuchaczy z filii UTW. Biorą w nim także udział słuchacze MUTW (odpłatnie).
MUTW realizuje również programy:
- badawczy - w zakresie socjologii i medycyny,
- wydawniczy; wydawnictwo ma charakter szkoleniowo-informacyjny,
- rewitalizacyjny - organizacja wycieczek historyczno-krajoznawczych.
Słuchacze MUTW na Walnym Zebraniu wybierają Radę Towarzystwa, a spośród jej członków Prezydium, Komisje (Socjalną, Kultury, Rewizyjną), przedstawicieli Sądu Koleżeńskiego.
Biuro MUTW jest obsługiwane przez członków Rady, którzy deklarują prace na jego rzecz np. obsługa sekretariatu, korespondencja i komunikacja elektroniczna, prowadzenie biblioteki, obsługa sprzętu audiowizualnego i inne, w zależności od potrzeb.
Osoba zainteresowana, zgłaszająca się do MUTW, wypełnia stosowne zgłoszenie i deklarację, w której zobowiązuje się do świadczenia wybranej pracy na rzecz Uniwersytetu. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest opłacenie rocznej składki.
Stając się członkiem wspólnoty MUTW słuchacz przyjmuje na siebie obowiązek godnego reprezentowania Uniwersytetu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.